Психодіагностичний напрямок.

Метою діагностичної роботи було поглиблене психологічне вивчення дитини протягом усього навчального року, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки розвитку усіх вікових груп. З’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Діагностична робота відповідно до конкретних завдань була проведена з окремою дитиною та групою дітей.

Результати психолого – педагогічного вивчення були підставою для складання індивідуальних, особистісно – зорієнтованих розвивальних і корекційних програм.

У вересні була складена анкета та проведено анкетування батьків новоприбулих дітей, анкета дала з’ясувати взаємодії батьків з дитиною, труднощі з якими зіткаються батьки у вихованні дітей, готові батьки до взаємодії з психологом дитячого садка.

Також у вересні було проведено відвідування занять та спостереження за адаптацією новоприбулих дітей, яке дало змогу зрозуміти, як дитина поводиться у новому місці та новому колективі, здатність її почуватися комфортно за відсутністю близьких дорослих, чи вразлива дитина, чи хворобливо реагує на будь – яку невизначеність ситуації.

У жовті було проведено тестування дітей усіх вікових груп №5,6,7,8,9,10,11,12 на виявлення тривоги за тестом Р. Теммл, М. Доркі, Ф. Амена.

Мета: виявити тривожність у дитини по відношенню до ряду життєвих ситуацій спілкування з оточуючими людьми.

№ п\п Група Кількість дітей Дослідження тривоги
Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Діти % Діти % Діти %
1. №5 14 3 21 8 57 3 21
2. №6 17 3 17 9 52 5 29
3. №7 16 2 12 7 43 7 43
4. №8 15 4 26 6 40 5 33
5. №9 12 2 16 8 66 2 16
6. №10 18 1 0,5 12 66 5 27
7. №11 21 5 23 10 47 6 28
8. №12 17 3 17 8 47 6 35

У грудні – січні була проведена методика «Фігурний тест творчого мислення Торренса» дітей старшого дошкільного віку у групі №7,6,8,10 діагностика дала змогу виявити 1 інтелектуально обдаровану дитину, рівень якої перевищує норми розвитку дітей свого віку.

Рівень розвитку Оригінальність Розробленість
Осіб % Осіб %
Вище норми 1 4 4 16
Норма 12 48 18 72
Нижче норми 12 48 3 12

Висновки: за результатами дослідження, було виявлено, що 1 дитина має високі показники оригінальності, що свідчать про здатність створювати ідеї, які відрізняються від шаблонних, банальних, або вже встановлених. Дитина має здібності запобігати легких, звичайних та нецікавих відповідей. 23 дитини мають показники оригінальності середні та нижче середнього. 9 дітей мають високі показники розробленості, що характеризує їх, як дітей схильних до конструктивної та винахідливої діяльності.3 дитини мають середні та нижче середнього показники розробленості.

Рекомендації: розробити комплексні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи з обдарованими дошкільниками. Організація та проведення роботи з батьками обдарованих дошкільників: педагогічна реклама (тематичні папки, інформація в батьківському куточку, стенди), консультативна робота.

У лютому була проведена анкета – опитування на тему взаємодії батьків з дитиною: «Дитино – батьківські відносини, як чинник розвитку особистості дитини», яка визначила стиль виховання у сім’ї, стосунки у родині, між батьками та між батьками та дитиною.

Рекомендації: створювати атмосферу любові і безпечного оточення для дитини, багато розмовляти з дитиною, реагувати, коли дитина затіває гру, заохочувати допитливість, підтримувати єдиний стиль виховання дитини у родині.

У квітні – травні була проведена діагностика психологічної готовності дитини до школи за такими методиками:

За результатами тестування «Запам’ятовування 10 слів» було виявлено, що 51% дітей старших груп мають високий рівень короткочасної слухової пам’яті, 37% дітей середній, та 12% достатній.

За результатами тестування «Запам’ятовування 10 малюнків» було виявлено, що45% дітей старшої групи мають високий рівень зорової пам’яті, 435 дітей середній та 12% достатній рівень.

Рекомендації: сприяти дитячій самостійності, розвивати уяву, мислення, пам'ять, увагу; говорити як найбільше позитивно про школу, учителів і предмети, що викладають у школі. Підтримувати дитину, вчити спостерігати, осмислювати побачене і почуте, узагальнювати та класифікувати. Навчати дитину долати труднощі,організовувати свою діяльність; учити дитину конструктивно виявляти свої емоції та бажання, поважати думку інших, узгоджувати свої бажання з бажаннями оточуючих дітей та дорослих.

1. Тест «Знайди квадрат»

Мета: оцінка зорового диференційованого сприйняття дитини.

№ п\п Група Кількість дітей Дослідження мислення
Високий рівень Середній рівень Низький рівень
1. №7 18 13 72 5 27 0 0
№8 16 8 50 6 37 2 12
№10 20 15 75 3 15 2 10

За результатами тестування було виявлено , що 84% дітей старших груп мають високий рівень зорового диференційованого сприйняття, 12% дітей середній та 4% низький.

2. Тест «4 зайвий».

Мета: оцінювання логічного мислення дитини – розумових операцій аналізу й узагальнення.

№ п\п Група Кількість дітей Дослідження мислення
Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Діти % Діти % Діти %
1. № 7 17 13 76 4 23 0 0
№8 16 9 56 5 31 2 12
№10 19 13 68 3 15 3 15

За результатами тестування було виявлено, що 76% дітей старших груп мають високий рівень логічного мислення, 20% дітей середній та 4% достатній рівень.

3 Тест «Запам’ятовування 10 слів» (за С. Рубінштейном)

Мета: оцінити здатність дитини до пізнання, а також перевірки зорової та слухової пам’яті.

№ п\п Група Кількість дітей Дослідження пам’яті
Назва методики тест «Запам ятовування 10 слів» Назва методики тест «Запам ятовування 10 малюнків»
Високий рівень Середній рівень Низький рівень Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Діти % Діти % Діти % Діти % Діти % Діти %
1. №7 18 12 66 4 22 2 11 9 50 5 27 4 22
2. №8 16 6 37 6 37 4 22 8 50 5 31 3 18
3. №10 19 11 57 5 26 3 15 12 63 5 26 3 15
Кiлькiсть переглядiв: 202